ENGLE KORT 

FARVET TAROT/ENGLE KORT

CHAKRA DYR TAROT KORT

 

 

 

Engle kort og tarot kort

Farve kort til dine chakra

Chakra dyr Tarot kort. Danish version: Jeg har igennem mit kanaliseret arbejde med dyrerne lavet Chakra dyr - Tarot kort der hjælper dig til at komme ind til din kerne og værne omsorgsfuldt om dit chakra system. Du arbejder med dem som du trækker et Tarot/engle kort for dagen. Dyrerne er nøje udvalgt til hvert chakra og passer til alle mennesker. Hvad får du? 8 Kort i alt 7 kort. På forsiden er der et billede af et chakra dyr. På bagsiden står der en beskrivelse med: •Hvad farven repræsentere for hvert chakra •Symbolik for hvert dyr •Kanaliseret budskab 1 kort med ‘Vejledning’ om hvordan du bruger kortene og ‘Om Hope’ og hendes arbejde med dyreriget og englene. Jeg håber du vil tage godt imod mine kort. Nameste 🧚‍♂️🎼🌳Hope🌳🎼🧚‍♂️ English version: My Chakra animals - Through my channeled work with the animals, I have made Chakra animals - Tarot cards that help you get into your heart and cherish your chakra system. You work with them as you draw a Tarot / angels card for the day. The animals are carefully selected for each chakra and suit all people. What do you get? 8 Cards in total 7 cards. On the front there is a picture of a chakra animal. On the back there is a description with: • What color represent for each chakra • Symbolism for each animal • Channeled message 1 card with ‘Guide’ on how to use the cards and ‘About Hope’ and her work with the animal kingdom and the angels. I hope you will welcome my cards. Pris 250 kr + porto