CHAKRA DYR - TAROT KORT

Danish version:

Jeg har igennem mit kanaliseret arbejde med dyrerne lavet Chakra dyr - Tarot kort der hjælper dig til at komme ind til din kerne og værne omsorgsfuldt om dit chakra system. Du arbejder med dem som du trækker et Tarot/engle kort for dagen. Dyrerne er nøje udvalgt til hvert chakra og passer til alle mennesker.

Hvad får du?

8 Kort i alt

7 kort. På forsiden er der et billede af et chakra dyr.

På bagsiden står der en beskrivelse med:

•Hvad farven repræsentere for hvert chakra

•Symbolik for hvert dyr

•Kanaliseret budskab 1 kort med ‘Vejledning’ om hvordan du bruger kortene og ‘Om Hope’ og hendes arbejde med dyreriget og englene.

Jeg håber du vil tage godt imod mine kort.

Nameste 🧚‍♂️🎼🌳Hope🌳🎼🧚‍♂️

 

English version:

Through my channeled work with the animals, I have made Chakra animals - Tarot cards that help you get into your heart and cherish your chakra system. You work with them as you draw a Tarot / angels card for the day. The animals are carefully selected for each chakra and suit all people.

What do you get?

8 Cards in total

7 cards. On the front there is a picture of a chakra animal. On the back there is a description with:

• What color represent for each chakra

• Symbolism for each animal

• Channeled message 1 card with ‘Guide’ on how to use the cards and ‘About Hope’ and her work with the animal kingdom and the angels.

I hope you will welcome my cards. Pris 250 kr + porto